Startsida
  Ljuspunkten
  Kurser och föredrag
  Vad är Kinesiologi?
  Framgång genom kinesiologisk behandling
  Om mig
  Kontakt
 
Vad är kinesiologi?
Kinesiologi grundar sig på tusentals år av kinesiskt vetande. Kiropraktikern Dr George Goodheart (USA) utvecklade metoden på 1970-talet. Ordet kinesiologi kommer från grekiskan och betyder läran om rörelse. Kinesiologin befattar sig med energiflödet i människan, "att vara i balans", och använder meridianerna (våra energibanor) samt ett muskeltest. Genom muskeltestet skapar vi en dialog mellan kropp och själ och kan hitta stressfaktorer, som ofta grundlagts inom oss redan i vår barndom. Stress är å ena sidan en naturlig anpassningsmekanism, nödvändig för vår överlevnad, men för mycket stress påverkar vår kroppsliga själsliga och andliga hälsa - vi tappar vår jämvikt. Vår förnimmelse av världen och vår beslutsförmåga blockeras. Flödet har gått i stå. Detta leder till att vi inte längre är i stånd att att använd vårt medvetna, kreativa tänkande för att positivt förändra vår livssituation. Därmed är vi inte heller längre förmögna att se på vår omgivning med kärlek. Vid en kinesiologisk rådgivning återfår människan sin jämvikt. Genom att balansera meridianerna flödar livsenergin åter inom oss. Meridianerna är nära sammanbundna med våra känslor - själen - vår hjärna, våra körtlar, våra övriga organ såsom hjärta, mage, muskler och skelett. Människan blir - beroende på vad hon behöver - antingen upplivad eller lugnad. Hon får mer energi till sitt förfogande, känner sig mer levande och samtidigt lugnare. Minnet arbetar bättre eftersom hon är bättre kopplad. Livet blir lättare även om utmaningarna är desamma. Händelser i det förgångna, dessa skuggiga känslor, gamla svårigheter och mönster kan bearbetas. Kropp, själ och ande kan andas ut. Människan landar i sig själv och kärleken.. och först då.. kan hon ta på sig ansvaret för vår underbara planet, vår moder jord och vår natur.

Läs mer på www.kinesiologi.se

DAGMAR DIETRICH