Startsida
  Ljuspunkten
  Kurser och föredrag
  Vad är Kinesiologi?
  Framgång genom kinesiologisk behandling
  Om mig
  Kontakt
 
Framgång genom kinesiologisk behandling:
- Ett rensat förflutet

- Minskad stress

- Ett lättare lärande

- En vidgad horisont

- Ökat fokus

- Balans i livet

- Bättre medvetenhet om dina sinnen (syn, hörsel, lukt, smak och känsel)

- Ökad självkänsla och självförtroende

- Du talar med tillit

- Du förnimmer med alla sinnen

- Du vågar vara den du vill vara

DAGMAR DIETRICH